Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Księcia Józefa 71 w Krakowie działka nr 260/1 obręb 16 Krowodrza

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia przebudowy stropu drewnianego na żelbetowy w części budynku na działce nr dz. 260/1, obr. 16, j. ewid. Krowodrza


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ERWIN FIRA
Data wytworzenia:
2016-10-03
Data publikacji:
2016-10-03
Data aktualizacji:
2016-10-03