Dokument archiwalny
Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja nr 53/S/2016 / al. Jana Pawła II/ dz. nr 237/11 obr. 7 Nowa Huta

AU-01-3.6743.7.63.2016

Na podstawie art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016 poz. 290 z późn. zm.) zawiadamia się, iz Prezydent Miasta Krakowa w dniu 14.09.2016 r. decyzją nr 53/S/2016, wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia zamiaru korekty układu drogowego na działce nr 237/11 obr. 7 Nowa Huta.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA SZUMIEC
Data wytworzenia:
2016-09-14
Data publikacji:
2016-09-14
Data aktualizacji:
2016-09-14