Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2016-08-26)

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 19.08.2016 do 08.09.2016

- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr: 2153/2016, 2154/2016, 2155/2016 oraz 2150/2016 z dnia 17.08.2016r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

1. część działki nr 303/2, obr. 56-Podgórze, ul. Bocznica, na cel: zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

2. działkę nr 166 obr. 7-Krowodrza, rejon ul. Królowej Jadwigi, na cel: rolniczy, 1 pozycja na wykazie,

3. część działki nr 14/224 obr. 4 – Śródmieście, rejon ulic Spadochroniarzy i ul. Seniorów Lotnictwa, na cel: skład, garaż, 2 pozycje na wykazie.

 

od 20.08.2016 do 09.09.2016

- obejmujący sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2152/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.

 

od 22.08.2016 do 11.09.2016

- nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana działka nr 30/16 o pow. 0,0167 ha położona w obrębie 30 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Wadowickiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

od 23.08.2016 do 12.09.2016

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

1. część działki nr 115 obręb 50-Nowa Huta, os Górali, na cel warstwa dociepleniowa, 1 pozycja na wykazie,

2. działkę nr 1154/1 obręb 43-Krowodrza, ul. Opolska, na cel podwórze, droga dojazdowa, dojście, 1 pozycja na wykazie.

 

od 24.08.2016 do 13.09.2016

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2158/2016 z dnia 18.08.2016r.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2016-08-25
Data publikacji:
2016-08-25
Data aktualizacji:
2016-08-25
 

Dziennik zmian komunikatu:


2016-09-14 09:03:44
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Przeniesiono do archiwum
2016-08-25 13:52:50
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Publikacja