Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 WS-04.6220.126.2015.KS

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dn.25 lipca 2016 r. wydana została decyzja znak: WS-04.6220.126.2015.KS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Skup złomu stalowego, metali kolorowych przy Al. Solidarności 20 w Krakowie”, na działce nr 33/262 obręb 20 jednostka ewidencyjna Nowa Huta.

 

 Decyzja ta została wydana na wniosek: Pana Pawła Drążkiewicza prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą: Firma Handlowo Usługowa ZŁOMAG Paweł Drążkiewicz (os. Teatralne 13/1, 31-946 Kraków).

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504 w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 – 15.30.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 26 lipca 2016r.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIALU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2016-07-26
Data publikacji:
2016-07-26
Data aktualizacji:
2016-07-26