Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Matematyków Krakowskich 80 dz. 616 obr. 93 Podgórze

AU-01-2.6743.7.23.2016.IRE

 

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy: przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zamierzonej na terenie przy ul. Matematyków Krakowskich 80, na działce nr 616 obr. 93 Podgórze w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2016-05-31
Data publikacji:
2016-05-31
Data aktualizacji:
2016-05-31