Dokument archiwalny
Informacja o wniesieniu sprzeciwu / decyzja nr 29/S/2016 / ul. Bieżanowska / dz. nr 154/4 / obr. 53 Podgórze

AU-01-2.6743.6.114.2016.ASR.DLE 

Kraków, dnia 27.05.2016

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 27.05.2016r., decyzją Nr 114/S/2016, wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia budowy: budynek mieszkalny "B" jednorodzinny z wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej i c.o.

zamierzonej na terenie przy ul. Bieżanowskiej na działce nr 154/4, obr. 53 Podgórze w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA STOKŁOSA-ROŻEK
Data wytworzenia:
2016-05-30
Data publikacji:
2016-05-30
Data aktualizacji:
2016-05-30