Dokument archiwalny
informacja o braku wniesienia sprzeciwu dz. nr 336, 88/2, 884 obręb 48 Krowodrza przy ul. Rydla

AU-01-.6743.6.54.2016.EFI

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 336, 88/2, 88/4 obręb 48 Krowodrza dla odprowadzenia ścieków z projektowanego  budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Balickiej w Krakowie


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ERWIN FIRA
Data wytworzenia:
2016-05-09
Data publikacji:
2016-05-09
Data aktualizacji:
2016-05-09