Dokument archiwalny
Komunikat

Wyrokiem z dnia 6 maja 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 2094/14) oddalił skargę kasacyjną Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: II SA/Kr 93/14) stwierdzającego nieważność uchwały Nr LXXVI/1105/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "UGOREK - WSCHÓD" w części obejmującej działkę nr 755/1 obręb 4 Śródmieście w Krakowie .
Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest prawomocne.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2016-05-09
Data publikacji:
2016-05-09
Data aktualizacji:
2016-05-09