Dokument archiwalny
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Bagrowa dz. 42/8, 42/9 obr. 27 Podgórze, dz. 183/28 obr. 19 Podgórze.

AU-01-2.6743.6.94.2016

Data zgłoszenia: 29.04.2016

Inwestor: MPWIK S.A.

Budowa sieci kanalizacji ogónospławnej ul. Bagrowa dz. 42/8, 42/9 obr. 27 Podgórze, dz. 183/28 obr. 19 Podgórze.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA PYTEL
Data wytworzenia:
2016-05-02
Data publikacji:
2016-05-02
Data aktualizacji:
2016-05-02