Dokument archiwalny
Opracowanie aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - informacja o ofercie

Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa, Wydział Rozwoju Miasta informuje że w wyniku zaproszenia do składania ofert na „Opracowanie aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa przyjętego Uchwałą nr CXXI/1906/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. poprzez dostosowanie do wymagań określonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Uchwała nr 240/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r.) oraz Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjnych przez okres trwania naboru projektów”, we wskazanym terminie wpłynęła jedna oferta, zgodna z treścią zaproszenia, wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest prawidłowa i najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

 

Nazwa i adres wykonawcy: Aleksander Noworól Konsulting, Głogoczów 995, 32-444 Głogoczów


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
RAFAŁ KULCZYCKI - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
Data wytworzenia:
2016-04-29
Data publikacji:
2016-04-29
Data aktualizacji:
2016-04-29