Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

WS-08.6341.83.2016.JI                                                                                                                                   Kraków, 29.04.2016r.

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

 

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek F.R.B INTER-BUD sp. z o.o. sp. k., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mieczysława Kłęka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego w zlewni potoku Pychowickiego w rejonie ul. Braterstwa Broni i ul. Obrońców Helu istniejącym wylotem Ø400 mm ścieków opadowych z terenu zaplecza F.R.B. INTER-BUD sp. z o.o. s.k. zlokalizowanej w rejonie ul. Czerwone Maki 65 oraz z rejonu ul. Mochnaniec i drogi serwisowej wzdłuż ul. Bunscha w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2016-04-29
Data publikacji:
2016-04-29
Data aktualizacji:
2016-04-29