Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „I Zjazd Centrum Aktywności Seniora”

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „I Zjazd Centrum Aktywności Seniora” przez Fundację im. Heleny i Tadeusza Augustyn z siedzibą w Krakowie, ul. Grochowska 24, 31-521 Kraków, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 maja 2016 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Młodzieży i Seniorów Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków, pok. 102 lub drogą elektroniczną na adres: dlaseniora@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

W załączeniu:

OFERTA

FORMULARZ

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2016-04-29
Data publikacji:
2016-04-29
Data aktualizacji:
2016-04-29