Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2016-04-28)

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 20.04.2016 do 10.05.2016

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal mieszkalny oznaczony Nr 7 o powierzchni użytkowej 45,38 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Senatorskiej Nr 23 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 29.12.2102 r. udziału wynoszącego 27/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej działka nr 122/1 o powierzchni 0,0611 ha, położonej w obrębie 14, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00085056/1. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 21.04.2016 do 11.05.2016

- przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 25 o powierzchni 0,0912 ha, obręb 11, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkami mieszkalnymi przy ul. Starowiślnej 30, 30a w Krakowie, na rzecz jej współużytkowników wieczystych, Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone” z siedzibą w Krakowie oraz osób fizycznych.

- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych częścią gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 919/2016 z dnia 19.04.2016r.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 921/2016 z dnia 19.04.2016r.

 

od 22.04.2016 do 12.05.2016

- obejmujący sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 953/2016 z dnia 20.04.2016 r.

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujący część działki nr 131, obr. 44-Nowa Huta, ul. Wańkowicza, na cele: pod obiektem składowym murowano-blaszanym (skład) i droga dojazdowa, 1 pozycja na wykazie.

 

od 23.04.2016 do 13.05.2016

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 952/2016 z dnia 20.04.2016r.

 

od 25.04.2016 do 15.05.2016

- nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

1. część działki nr 39/4, obręb 51-Nowa Huta, os Kolorowe, na cele: wiata śmietnikowa, dojście i zieleń osłonowa/rolniczy, 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 134/2, obręb 50-Nowa Huta, os. Urocze, na cele: wiata śmietnikowa, dojście i zieleń osłonowa/rolniczy,1 pozycja na wykazie,

3. część działki nr 83/9, obręb 8-Nowa Huta, ul. Anny Jagiellonki, na cele: pod obiektem handlowym (handel), dojście do obiektu, 1 pozycja na wykazie,

4. działki nr 117/40, nr 116/28 i część działki nr 116/34, obręb 2-Nowa Huta, ul. Dmowskiego, na cel: zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

5. działkę nr 295/21, obręb 44-Krowodrza na cel: garaż murowany nr 20 (garaż), części działek nr 295/6 i nr 295/28, obręb 44-Krowodrza, na cel: droga dojazdowa, ul. Zdrowa, 1 pozycja na wykazie,

6. część działki nr 87/1, obręb 17-Śródmieście, ul. Semperitowców, na cele: budowa wiaty śmietnikowej i jej użytkowanie (wiata śmietnikowa) oraz dojście/dojazd (droga dojazdowa), 1 pozycja na wykazie.

 

od 27.04.2016 do 17.05.2016

- nieruchomości oznaczonych jako zabudowana działka ewidencyjna nr 341/2 o pow. 0,0117 ha, położona w obrębie 106 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Wrobela, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

 

Skarb Państwa

 

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

 

od 25.04.2016 do 15.05.2016

- dotyczący części nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie przy ul. Ostroroga, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 625/2, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

 

od 29.04.2016 do 19.05.2016

- dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Golikówka, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 38 o powierzchni 0,3221 ha, obręb 20, jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2016-04-28
Data publikacji:
2016-04-28
Data aktualizacji:
2016-04-28