Dokument archiwalny
Zgłaszanie działań mających negatywny wpływ na środowisko

Wydział Kształtowania Środowiska UMK uruchomił interwencyjną skrzynkę e-mailową: srodowisko.interwenc@um.krakow.pl, gdzie mieszkańcy zgłaszać mogą wszelkie zauważone przez siebie nieprawidłowości i działania mogące mieć negatywny wpływ na środowisko.

Zgłaszane przez mieszkańców problemy rozpatrywane będą w trybie zwykłej interwencji, co oznacza, iż pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska, po rozpoznaniu sprawy, przekażą ją do załatwienia właściwym służbom w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa, tj. od 7.30 do 15.30.

 

Niezależnie od powyższego wszelkie wykroczenia i nieprawidłowości, również te związane z nieprawidłowościami ekologicznymi zgłaszać można pod wskazanymi TUTAJ numerami telefonów.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2016-01-25
Data publikacji:
2016-01-25
Data aktualizacji:
2016-01-26