Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul.Sołtysowska / dz. nr 1/7, 185/1

AU-01-3.6743.6.87.2015

 

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy: Budowa sieci wodociągowej,

zamierzonej na terenie dz.1/7, 185/1, obr. 57, jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA BAJDA
Data wytworzenia:
2015-12-18
Data publikacji:
2015-12-18
Data aktualizacji:
2015-12-18