Dokument archiwalny
Informacja o wniesieniu sprzeciwu Decyzja 69/S/2015 ul. Dąbrowskiego dz. 259/3, 544/7, 524/4, 544/15, 263 obr. 13

AU-01-2.6743.6.107.2015

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 4.12.2015 , decyzją nr 69/S/2015, wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w reonie ul. Dabrowskiego w Krakowie na dz. 259/3, 544/7, 524/4, 544/15, 263 obr. 13 Podgórze.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA PYTEL
Data wytworzenia:
2015-12-07
Data publikacji:
2015-12-07
Data aktualizacji:
2015-12-07