Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2015-11-23)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

od 27.10.2015 do 16.11.2015

- przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 232/102 o powierzchni 0,2265 ha i nr 232/132 o powierzchni 1,2856 ha, obręb 57, jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ulicy Heleny 10, na rzecz jej współużytkowników wieczystych Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” z siedzibą w Krakowie oraz osób fizycznych.

 

od 28.10.2015 do 17.11.2015

- nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 193/25 o powierzchni 0,4632 ha, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Jakuba Majora 7 w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00421805/5, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza 67 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi

 

od 23.11.2015 do 13.12.2015

- nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 293/25 o powierzchni 0,3945 ha, obręb 23, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Gdańskiej 40 w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00370738/1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone” z siedzibą w Krakowie przy ulicy M. Dzielskiego 2 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2015-11-20
Data publikacji:
2015-11-20
Data aktualizacji:
2015-11-20