Dokument archiwalny
Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa

Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektów uchwał RMK w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY JUNACKIEJ" oraz projektu uchwały RMK w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY JUNACKIEJ".
(Odnośnik do zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa)


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2015-10-07
Data publikacji:
2015-10-07
Data aktualizacji:
2015-10-07