Dokument archiwalny
Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020".

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 28 września do 12 października 2015 r.


Wypełniony formularz konsultacji, którego wzór załączony jest do ogłoszenia, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2015 r. na:
• Adres poczty elektronicznej sr@mops.krakow.pl
• Numer faksu 12 616 54 28
• Adres siedziby Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020


Dodatek Nr 1

Do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020
Rozumienie i rozwiązywanie problemów społecznych


Dodatek Nr 2
Do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020
Skład zespołów roboczych ds. opracowania Strategii


Dodatek Nr 3
Do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020
Analiza SWOT w dziedzinach planowania strategicznego


Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej.
 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2015-09-28
Data publikacji:
2015-09-28
Data aktualizacji:
2015-09-28