Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Sosnowiecka dz. nr 833, 856, 857 obr. 34

AU-01-1.6743.6.34.2015

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wsniósł sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przez inwestora jako: budowa sieci wodociągowej na działkach nr 833, 856, 857 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 833, 856 obr. 34 Krowodrza przy ul. Sosnowieckiej w Krakowie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA PYTEL
Data wytworzenia:
2015-09-14
Data publikacji:
2015-09-14
Data aktualizacji:
2015-09-14