Archiwum BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Dokument archiwalny
Ponowne rozstrzygnięcie przetargu na kontrole biletów

Zmienione zasady przeprowadzania kontroli miały wejść w życie od lipca tego roku. Jednak intensywna walka oferentów o uzyskanie tego zlecenia (również na drodze sądowej) spowodowała, że najtańsza oferta została odrzucona, a realizując wyrok Krajowej Izby Odwoławczej ZIKiT musiał dokonać ponownej oceny ofert.

 

Wczoraj dyrektor ZIKiT podjął decyzję o wyborze oferty firmy RENOMA Sp. z o.o. Jeśli pozostali oferenci (za wyjątkiem wykluczonej wyrokiem sądu firmy ZET-KA) nie odwołają się od tej decyzji, to kontrole według nowych zasad będą realizowane trzy miesiące po podpisaniu umowy. Do czasu rozpoczęcia świadczenia usług przez nową firmę kontrole biletów wykonywać nadal będzie MPK.

 

Przypomnijmy, że w pierwszym rozstrzygnięciu zwycięstwo odniosła inna ofreta, jednak po protestach złożonych przez firmy konkurencyjne została ona, wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, unieważniona i wybór zwycięzcy należało ogłosić jeszcze raz.

 

Wybrana oferta, choć droższa niż pierwotnie wybrana przez ZIKiT, jest tańsza niż obecny koszt jaki ponosi miasto na kontrole biletów. Za przeprowadzenie w ciągu 48 miesięcy trwania umowy co najmniej 15 tys. kontroli miesięcznie RENOMA Sp. z o.o. zaoferowała 37,4 mln zł. Rozpisując przetarg, bazując m.in. na obecnie ponoszonych kosztach spodziewano się, że usługa będzie kosztowała ponad 50 mln zł.


 

Osoba odpowiedzialna:
P.O. MARCIN KORUSIEWICZ
Osoba publikująca:
ANNA DOMINIAK
Data wytworzenia:
2015-09-11
Data publikacji:
2015-09-11
Data aktualizacji:
2015-09-11