Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2015/2/43 ul. Marczyńskiego 4

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. MARCZYŃSKIEGO 4

2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU NA PODSTAWIE SKIEROWANIA

3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW

4. Wielkość i struktura mieszkania:

2 POK. Z KUCHNIĄ

POW. UŻYTKOWA – 39,36 m2

KONDYGNACJA – I PIĘTRO

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, KANALIZACYJNA, ELEKTR., ŁAZ., CO, WINDA, PIWNICA

 

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY

7. Wysokość opłat czynszowych i opłat eksploatacyjnych: 283,00 zł + 181,92 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: 2 lub 3 pokoje 50-60 m2

- Wyposażenie techniczne: jak posiadane

- Lokalizacja: obojętna

- Inne: standard jak posiadany

9. Data złożenia oferty: 10.09.2015 r.

OFERENT NIE JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

 

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2015-09-11
Data publikacji:
2015-09-11
Data aktualizacji:
2015-09-11