Dokument archiwalny
Informacja o wniesieniu sprzeciwu- Decyzja Nr 10/S/2015, ul. Bartników dz.222/3, 222/4, 222/10, 222/11 obr.106 Podgórze

AU-01-2.6743.6.8.2015

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 08.07.2015r. , decyzją Nr 10/S/2015, wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia budowy: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul.Bartników, dz.222/3, 222/4, 222/10, 222/11 obr.106 Podgórze, Kraków.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALICJA GRABANIA
Data wytworzenia:
2015-08-27
Data publikacji:
2015-08-27
Data aktualizacji:
2015-08-27