Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Łokietka dz.nr 1 obręb 31 Krowodrza i nr 756/4, 756/3, 755/6, 755/4, 756/2, 755/3, 750/4, 750/5 obręb 33

 

AU-01-1.6743.6.2.2015

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15,04kV, elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15kV, elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV oraz pięciu złączy kablowych nN na dz. 1 obr. 31 Krowodrza i nr 756/4, 756/3, 755/6, 755/4, 756/2, 755/3, 750/4, 750/5 obr.33 Krowodrza przy ul. Łokietka w Krakowie.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA PYTEL
Data wytworzenia:
2015-08-26
Data publikacji:
2015-08-26
Data aktualizacji:
2015-08-26