Dokument archiwalny
Zgłoszenie zamiaru budowy / ul Ptasia / dz. nr 884, 885, 1044/1, 1044/2, 786/1, 786/2

AU-01-3.6743.6.36.2015

 

Data zgłoszenia : 31.07.2015

Inwestor : Marian Ślazyk

Budowa czterech budynków jednorodzinnych.

ul Ptasia, dz. nr 884, 885, 1044/1, 1044/2, 786/1, 786/2, obr. 23, jedn. ewid. Śródmieście, Kraków .


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA BAJDA
Data wytworzenia:
2015-08-03
Data publikacji:
2015-08-03
Data aktualizacji:
2015-08-03