Dokument archiwalny
Zgłoszenie zamiaru budowy / ul.Prof.Śląskiego / dz. nr 199/4, 199/6

AU-01-2.6743.6.31.2015

 

Data zgłoszenia : 28.07.2015

Inwestor : Krzysztof Raś

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

ul.Prof.Śląskiego, dz. nr 199/4, 199/6, obr. 3, jedn. ewid. Podgórze , Kraków


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA BAJDA
Data wytworzenia:
2015-07-30
Data publikacji:
2015-07-30
Data aktualizacji:
2015-07-30