Dokument archiwalny
Decyzja 2/S/2015

AU-01-.6743.6.9.2015.  Kraków, dnia 06.07.2015

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 06.07.2015 , decyzją Nr 2/S/2015 , wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., elektryczną i gazową na działkach 790/4, 790/8 obręb 24 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Gaik w Krakowie.

 

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

Art. 30a pkt 2. W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA PYTEL
Data wytworzenia:
2015-07-08
Data publikacji:
2015-07-08
Data aktualizacji:
2015-07-08