Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-1.6733.71.2015.WKA Kraków, dnia 01.06.2015

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 28.05.2015r. wydał decyzję nr AU-2/6733/197/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa dwóch stanowisk transformatorów 110/15kV, dwóch linii elektroenergetycznych SN 15kV wraz z układem drogowym w ramach projektu „Modernizacja stacji 220/110/15kV Wanda w Krakowie” przy ul. Giedroycia, na działkach nr 36/10, 36/11 obr.43 Nowa Huta”.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 i 2, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, we wtorek, środę i piątek w godz.: 7.40 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2015-06-01
Data publikacji:
2015-06-01
Data aktualizacji:
2015-06-01