Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-3.6730.2.666.2015.ŁOK Kraków, dnia 18.05.2015

 

 OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 14.05.2015r. wydał decyzję nr AU-2/6730.2/883/2015 o ustaleniu warunków zabudowy p.n.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej Hali Walcowni Gorącej Blach dla potrzeb budowy drugiego pieca pokrocznego wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni wody obiegowej WTP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz przebudowa

i rozbudowa układu dróg wewnątrz-zakładowych na działkach nr 1/347, 1/339, 1/607 obr. 20 Nowa Huta w Krakowie”.

 

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 lub 2, w godzinach przyjęć stron:

w poniedziałek, we wtorek, środę i piątek w godz.: 7.40 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2015-05-19
Data publikacji:
2015-05-19
Data aktualizacji:
2015-05-19