Dokument archiwalny
Konsultacje Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa  zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach:

 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CX/1666/14 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.


Konsultacje będą prowadzone przez 14 dni w okresie: od 10.04.2015r. do 24.04.2015r.

 

Uwagi do konsultowanego dokumentu należy składać poprzez formularz konsultacji dostępny:

  1. na stronie: http://ngo.krakow.pl/konsultacje (wersja strony internetowej – tryb rekomendowany)* lub
  2. na stronie ogłoszenia (wersja w pliku .doc).

Formularz konsultacji dostępny z poziomu strony internetowej: http://ngo.krakow.pl/konsultacje zapewniający organizacji udział on-line w prowadzonych konsultacjach należy wypełnić i wysłać do 24.04.2015r.

 

Formularz konsultacji pobrany ze strony ogłoszenia należy wypełnić i dostarczyć do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa do 24.04.2015r. na:

  • adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl, lub
  •  numer faksu 12 616 88 91, lub
  • adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2,  31-949 Kraków.

UCHWAŁA NR CX/1666/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r

 

Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany Uchwąły Nr CX/1666/14

 

Uzasadnienie


Formularz konsultacji   PDF | Word


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2015-04-10
Data publikacji:
2015-04-10
Data aktualizacji:
2015-04-10