Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2015-02-23)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 13.02.2015 r. do 05.03.2015 r.

- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 204/2015 z dnia 30.01.2015 r.

 

od 14.02.2015 r. do 06.03.2015 r.

- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 298/2015, nr 301/2015, nr 300/2015 z dnia 12.02.2015 r.

 

od 16.02.2015 r. do 08.03.2015 r.

- lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkiem (wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 293/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.),

- lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkiem (wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 289/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.),

- lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami (wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 296/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.),

- garaż stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemcy – wraz ze sprzedażą gruntu pod garażem (wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 297/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.),

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 287/2015 z dnia 12.02.2015r.

 

od 16.02.2015 r. do 09.03.2015 r.

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 255, o powierzchni 0,0498 ha, objętą KW KR1P/00221529/4, położoną w Krakowie w obrębie 21 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Jeziorko, zabudowaną budynkiem gospodarczym, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ruszcza” położona jest w terenach zabudowy usługowej oznaczonych symbolem U.2.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 17.02.2015 r. do 09.03.2015 r.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 320/2015 z dnia 13.02.2015r.,

- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 317/2015 z dnia 13.02.2015r.,

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujących:

1. część działki nr 55/3 obr. 50 Nowa Huta, os. Teatralne, na cel: zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

2. części działki nr 73/4 obr. 42 Nowa Huta, ul. Igołomska, na cele: garaże i droga dojazdowa, 5 pozycji na wykazie,

3. części działki nr 256 obr. 3 Nowa Huta, os. Zesławice, na cel: ogródki działkowe, 4 pozycje na wykazie,

4. części działek nr 189/9 i 250/7, obr. 89-Podgórze, ul. Smoleńskiego, na cel zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

5. część działki nr 79/2, obr. 55-Podgórze, ul. Podmiłów, na cel ogródek działkowy nr 6 (rolniczy), 1 pozycja na wykazie,

6. działkę nr 234/1 obr. 51-Krowodrza, ul. Jadwigi Majówny, na cel zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie.

 

od 18.02.2015 r. do 10.03.2015 r.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 327/2015 z dnia 13.02.2015 r.,

- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 314/2015 z dnia 13.02.2015r.

 

od 19.02.2015 r. do 11.03.2015 r.

- nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 10/2 o powierzchni 0,0925 ha i nr 11/1 o powierzchni 0,0859 ha, obręb 216, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Piekarskiej 2 w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00069287/1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone” z siedzibą w Krakowie przy ulicy M. Dzielskiego 2 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi nieruchomości

 

od 20.02.2015 r. do 12.03.2015 r.

- nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 260/2 o pow. 0,0402 ha, obręb 49 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położona w rejonie ul. Gałczyńskiego, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujących:

1. działkę nr 29/48 i część działki nr 29/171, obr. 57-Podgórze, ul. Barbary, na cel: zieleniec (rolniczy), 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 50/20, obr. 52-Podgórze, w rejonie ul. Prokocimskiej, na cel garaż, 1 pozycja na wykazie,

- nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres od 01.12.2014 r. do czasu ustanowienia prawa trwałego zarządu, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, obejmujący nieobciążony prawem trwałego zarządu udział wynoszący 26/100 w zabudowanej w części budynkiem szkolnym działce nr 118, obr. 45-Nowa Huta, na cel: prowadzenie działalności niezarobkowej w szczególności oświatowej, 1 pozycja na wykazie.

 

od 23.02.2015 r. do 15.03.2015 r.

- nieruchomości oznaczonych jako niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 735/2 o pow. 0,0078 ha, położona w obrębie 4 jednostce ewidencyjnej Śródmieście przy ul. Ostatniej przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2015-02-23
Data publikacji:
2015-02-23
Data aktualizacji:
2015-02-23