Dokument archiwalny
Konsultacje projektu „Programu zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni miasta Krakowa”.

  Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni miasta Krakowa”.

Termin konsultacji: od 13 do 30 stycznia 2015 roku

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia br. na:

• adres poczty elektronicznej mowis@um.krakow.pl,

• numer faksu 12 616 78 13,

• adres siedziby Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C10, 31-931 Kraków.

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni miasta Krakowa”.

Treść projektu Programu

FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
GRZEGORZ KOT
Data wytworzenia:
2015-01-13
Data publikacji:
2015-01-13
Data aktualizacji:
2015-01-13