Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2014-11-14)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

 

 

od 06.11.2014 r. do 26.11.2014 r.

- nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kraków, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 193/25 o powierzchni 0,4632ha, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Jakuba Majora 7 w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00421805/5, przeznaczonej do sprzedazy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza 67 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi,

- obejmujący lokal mieszkalny powstały w wyniku adaptacji części strychu przeznaczony do sprzedaży na rzecz jego najemcy w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3138/2014 z dnia 31.10.2014r.,

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3165/2014 z dnia 04.11.2014r.

 

od 07.11.2014 r. do 27.11.2014 r.

- obejmujący sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3163/2014 z dnia 3.11.2014r.

- w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste do dnia 28.05.2101r. części udziałów w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków - przynależnych do lokalu nr 1b położonego w budynku przy ul. Parkowej 13/Radosnej 1 w Krakowie powstałego w wyniku adaptacji części wspólnej budynku, sprostowania wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej i ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3156/2014 z dnia 4.11.2014r.

- nieruchomości przeznaczonej do przekazania na rzecz osoby fizycznej w trybie zamiany prawa własności nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 390/4 o pow. 0,0026 ha obr. 46 jedn. ewid. Podgórze obj. księgą wieczystą KR1P/00356484/1 położonej w rejonie ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Osoby, którym przysługują uprawnienia z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) mogą w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia niniejszego wykazu zgłosić je w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, ul. Kasprowicza 29.

 

od 08.11.2014 r. do 28.11.2014 r.

- obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie pod budynkami, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3210/2014 z dnia 06.11.2014r.

- obejmujący lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3164/2014 z dnia 04.11.2014r.

- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 3206/2014, nr 3204/2014, nr 3211/2014, nr 3203/2014 z dnia 06.11.2014r.

 

od 12.11.2014 r. do 02.12.2014 r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujących:

1. część działki nr 89/1 obr.3 - Podgórze, ul. Dąbrowa, na cele: mieszkalny wraz z zabudowaniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego, dojście (droga dojazdowa), zieleń przydomowa oraz dojście i dojazd do budynku (droga dojazdowa) w udziale wynoszącym 1/2 w części tej działki, 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 492/50 obr.68 - Podgórze, ul. Zawiszy, na cel wiata śmietnikowa, 1 pozycja na wykazie,

3. część działki nr 29/155 obr.57 - Podgórze, ul. Ćwiklińskiej, na cele: handel i chodnik-dojście (droga dojazdowa), 1 pozycja na wykazie,

4. część działki nr 120/18 obr. 12 – Podgórze, ul. Ignacego Krasickiego, na cel dojście i droga dojazdowa (droga dojazdowa), 1 pozycja na wykazie,

5. część działki nr 235/50 obr. 47 – Podgórze, rejon ulic Roi i Kotsisa, na cel ogródek działkowy (rolniczy do 1000 m2 włącznie), 1 pozycja na wykazie,

6. część działki nr 123/1 obr. 8 Nowa Huta, ul. Mikołajczyka, na cel handel, 1 pozycja na wykazie.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2014-11-14
Data publikacji:
2014-11-14
Data aktualizacji:
2014-11-14