Dokument archiwalny
Komunikat

W dniu 13 października 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie ogłosił wyrok, w którym stwierdził nieważność uchwały Nr LVII/733/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Aleksandry" w całości (sygn. akt: II SA/Kr 684/14). Powyższe orzeczenie nie jest prawomocne i przysługuje od niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2014-10-13
Data publikacji:
2014-10-13
Data aktualizacji:
2014-10-13