Dokument archiwalny
Anonimowa ankieta Najwyższej Izby Kontroli skierowana do mieszkańców dotycząca wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim. Jednym z ocenianych obszarów jest stan bazy sportowej oraz działalność w zakresie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. NIK chcąc uzyskać możliwie najszerszą i najbardziej obiektywną informację zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej. Jej wyniki posłużą do oceny istniejącego stanu.

Ankieta jest anonimowa, można ją wypełniać do 31 października 2014 r. Wyniki badań będą upublicznione wraz z informacją o wynikach kontroli, której opublikowanie planuje się na początku 2015 r.

Ankieta


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2014-09-12
Data publikacji:
2014-09-12
Data aktualizacji:
2014-09-12