Dokument archiwalny
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA O NABORZE DO KOMISJI WYBORCZYCH DS. GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KRAKOWA

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Wyborczych ds. głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

 

Głosowanie wyznaczono od dnia 27 września do dnia 5 października 2014 r. w Krakowie.

 

Przyjmowanie zgłoszeń prowadzone będzie od dnia 29 sierpnia do dnia 8 września 2014 r., do godz. 15.00.


Nabór kandydatów na członków Komisji Wyborczych ds. głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa dotyczy wyłącznie osób zamieszkałych na terenie miasta Krakowa (osoby pełnoletnie).

Prosimy osoby zainteresowane pracą w komisjach o własnoręczne wypełnienie druku „Zgłoszenie do pracy w komisji” (do pobrania w pliku .doc) i złożenie opatrzonego datą i podpisem kandydata zgłoszenia:

 

  • w Urzędzie Miasta Krakowa, os. Centrum C10, pok. 106 (sekretariat Referatu Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS w Wydziale Spraw Społecznych UMK) w godz. 7.40-15.30

lub

  • przesłania faksem na numer tel. 12 616 78 13 (do Referatu Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS)

lub

  • przesłania e-mailem skanu wypełnionego własnoręcznie zgłoszenia (w formacie pliku pdf) na adres e-mail: mowis@um.krakow.pl (w tytule maila proszę podać swoje „imię i nazwisko” oraz dopisek „BO-zgłoszenie do pracy w komisji”).

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Referatem Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, tel. 12 616-78-00.

 

Jednocześnie informujemy, iż osobom wchodzącym w skład Komisji Wyborczych ds. głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa wynagrodzenie nie przysługuje.


UWAGA: po zakończeniu naboru, planuje się przeprowadzenie szkolenia dla członków komisji wyborczych. Terminy szkolenia zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Do pobrania w pliku:

 

FORMULARZ - ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI WYBORCZEJ

 

WYKAZ SIEDZIB KOMISJI WYBORCZYCH W DZIELNICACH

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALINA BRATKO
Data wytworzenia:
2014-08-29
Data publikacji:
2014-08-29
Data aktualizacji:
2014-09-05
 

Dziennik zmian komunikatu:


2014-09-09 00:00:03
ALINA BRATKO
 Przeniesiono do archiwum
2014-09-05 14:10:45
ALINA BRATKO
 Edycja
2014-09-04 08:09:35
ALINA BRATKO
 Edycja
2014-09-03 09:55:56
ALINA BRATKO
 Edycja
2014-09-01 11:11:53
ELŻBIETA DOBRZYCKA
 Edycja
2014-09-01 11:09:23
ALINA BRATKO
 Edycja
2014-09-01 11:08:09
ALINA BRATKO
 Edycja
2014-09-01 11:05:46
ALINA BRATKO
 Edycja
2014-09-01 11:04:32
ALINA BRATKO
 Edycja
2014-09-01 11:02:19
ALINA BRATKO
 Edycja