Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2014-08-13)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 28.07.2014 r. do 17.08.2014 r.

- niezabudowanej nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1P/00210506/7 położonej przy ul. Hynka w Krakowie oznaczonej jako działka nr 118/115 o pow. 0,0049 ha obr. 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyżyny” z siedzibą w Krakowie os. Dywizjonu 303 paw. 1 celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w obr. 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiących własność nabywcy obejmujących działki o łącznej powierzchni 0,2945 ha: nr 118/63, 168/32, 118/62, 118/60, 118/116.

 

od 05.08.2014 r. do 25.08.2014 r.

- nieruchomości oznaczonej jako zabudowana działka ewidencyjna nr 250/8 o pow. 0,0237 ha położonej w obrębie 89 jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ul. Zakopiańskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

od 08.08.2014 r. do 28.08.2014 r.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2149/2014 z dnia 07.08.2014r.

 

od 11.08.2014 r. do 31.08.2014 r.

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 1/272, obr. 5-Nowa Huta, ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego, na cel: zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2014-08-12
Data publikacji:
2014-08-12
Data aktualizacji:
2014-08-12