Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2014-06-30)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

 

od 13.06.2014 r. do 03.07.2014 r.

- zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 459/7 położonej przy ul. Montwiłła Mireckiego 11 obręb 33 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Związkowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osób fizycznych.

 

od 17.06.2014 r. do 07.07.2014 r.

- przeznaczonej do przedłużenia do dnia 2.09.2036 r. prawa użytkowania na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 106/7 o pow. 2,9683 ha, obręb 9 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ul. 28 Lipca 1943 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków ograniczonego do wykonywania na części pow. 0,6826 ha zabudowanej zabytkową „Willą Decjusza”, oficyną zespołu pałacowego Willi Decjusza zwaną „Domem Łaskiego” i nową oficyną zwaną „Domem Erazma” na rzecz Stowarzyszenia „Willa Decjusza” z siedzibą przy ul. 28 Lipca 1943 17 A w Krakowie na cele statutowe.

 

od 25.06.2014 r. do 15.07.2014 r.

- przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do dnia 30.05.2065 r. w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 318/31 o pow. 0,0083 ha, obręb 14 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położoną przy ul. Senatorskiej w Krakowie, z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności altany śmietnikowej położonej na przedmiotowej nieruchomości na rzecz Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Piast” z siedzibą w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 z przeznaczeniem na cel użytkowy.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1703/2014 z dnia 20.06.2014r.

 

od 26.06.2014 r. do 16.07.2014 r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujące:

1. część działki nr 173/10 obręb 1-Krowodrza, ul. Zygmunta Starego, na cel: ogródki działkowe (rolniczy do 1000 m2), na rzecz osób, które złożyły wnioski o wydzierżawienie ogródków działkowych, 5 pozycji na wykazie,

2. części działek 54/1 oraz 53/23, obręb 16 – Śródmieście, ul. Dąbska, na cele: miejsca postojowe, drogi dojazdowe oraz chodniki (droga dojazdowa), zieleń z możliwością usytuowania elementów wyposażenia parkowego, masztów oraz oznakowania kierunkowego (rolniczy do 1000 m2 oraz rolniczy za każdy m2 ponad 1000 m2), 1 pozycja na wykazie,

3. działkę nr 263/95 i 300/3, obr. 69-Podgórze, ul. Mączyńskiego, na cele: zieleń przydomowa, wiata śmietnikowa, dojście i dojazd do posesji (droga dojazdowa) oraz podwórze, 1 pozycja na wykazie.

 

Skarb Państwa

 

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

 

 

 

od 17.06.2014 r. do 07.07.2014 r.

- dotyczący części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka nr 188/11, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

 

od 18.06.2014 r. do 08.07.2014 r.

- dotyczący części nieruchomości (o pow.0,0220 ha) położonej w Krakowie przy ul.Rozdroże, oznaczonej jako działka nr 188/11, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

 

od 26.06.2014 r. do 16.07.2014 r.

- obejmujący lokal mieszkalny stanowiący własność Skarbu Państwa, usytuowany w budynku położonym w Krakowie przy ul. Sobieskiego 4, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Miejskiej Kraków wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 98, obręb 59, jednostka ewidencyjna Śródmieście, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00003476/3.

 

od 26.06.2014 r. do 18.07.2014 r.

- dotyczący części nieruchomości (o pow.0,1860 ha) położonej w Krakowie przy ul.Rozdroże, oznaczonej jako działka nr 183/1, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2014-06-30
Data publikacji:
2014-06-30
Data aktualizacji:
2014-06-30