Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-3.6730.2.26.2014.JPO

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 23.05.2014 r. wydał decyzję Nr AU-2/6730.2/1212/2014 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa parkingu ekologicznego dla punktu zbierania do 10 pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z budową wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z otwartymi zbiornikami na wody opadowe na dz. nr 37, 38, obr. 43 Nowa Huta przy ul. Jeżynowej w Krakowie..”

 

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 i 2, w godzinach przyjęć stron:

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-06-11
Data publikacji:
2014-06-11
Data aktualizacji:
2014-06-11