Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

WS-08.6341.4.15.2014.AZ                                                                                         Kraków, dnia 20.05.2014r.

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz. 267 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., reprezentowanej przez Panią Grażynę Cygan ORLEN EKO Sp. z o. o. Zespół Regionalny Południowo-Wschodni z siedzibą w Krakowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej Ø300 mm w rejonie ul. Łużyckiej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie PKN ORLEN nr 1258 przy ul. Łużyckiej 40 w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2014-05-20
Data publikacji:
2014-05-20
Data aktualizacji:
2014-05-20