Dokument archiwalny
Informacja w sprawie zmiany uchwał RMK dot.liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa zawiadamia, że podjęto prace nad zmianą uchwały Nr LXXXVIII/1174/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (w załączeniu projekt zmiany uchwały). Uchwała ta określa liczbę punktów sprzedaży alkoholu na 2500, a projektowana zmiana zmniejsza limit do poziomu 2350 punktów.

Celem tych prac jest przygotowanie projektów regulacji, które następnie zostaną poddane konsultacjom społecznym, a po ich przeprowadzeniu ewentualnie przedłożone Radzie Miasta Krakowa.

 

Ponadto, analizowana jest zmiana następujących uchwał, regulujących problematykę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

  • uchwała nr XXVIII/240/2003 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 403, poz. 4257),
  • uchwała nr XXVIII/241/03 Rady Miasta Krakowa z 22 października 2003 r. w sprawie miejsc i obiektów oraz określonych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których ze względu na ich charakter obowiązuje stały zakaz prowadzenia sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 6, poz. 74).

 

 

W związku z powyższym, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie zmian przepisów prawa miejscowego regulującego tematykę sprzedaży alkoholu.

Uwagi i wnioski prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:

sa.umk@um.krakow.pl;

w terminie do dnia 31 maja 2014 r.

W załączeniu robocze projekty uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu (dwa warianty).

 

projekt uchwały - limit punktów sprzedaży

 

projekt uchwały - limit punktów sprzedaży podzielony

 

UCHWAŁA NR XXVIII/241/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie miejsc i obiektów oraz określonych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których ze względu na ich charakter obowiązuje stały zakaz prowadzenia sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych

 

UCHWAŁA NR XXVIII/240/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

UCHWAŁA NR LXXXVIII/1174/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2014-04-25
Data publikacji:
2014-04-25
Data aktualizacji:
2014-04-25