Dokument archiwalny
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w 2014 roku zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wydział Sportu informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w 2014 roku zadań publicznych pn. ”Droga do mistrzostwa”, ”Sportowy sukces”, ”Aktywny Kraków”, ”Mistrzowie w Krakowie”, "Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań powierzonych, priorytetowych dzielnic w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2014.

Wyniki otwartego konkursu ofert 2014

Zarządzenie Nr 643/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2014 roku.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA MIKOŁAJCZYK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA WANATOWICZ
Data wytworzenia:
2014-03-11
Data publikacji:
2014-03-11
Data aktualizacji:
2014-03-11