Dokument archiwalny
Wyłożenie do publicznego wglądu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJON ŚW. JACKA-TWARDOWSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 marca do 8 kwietnia 2014 r. Termin składania uwag do dnia 22 kwietnia 2014 r.
(Odnośnik do strony planu)


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2014-03-11
Data publikacji:
2014-03-11
Data aktualizacji:
2014-03-11