Dokument archiwalny
Informacje dla urzędów skarbowych

Informacje dla urzędów skarbowych

Dane identyfikacyjne i adresowe oraz numer rachunku bankowego do przekazywania przez Urzędy Skarbowe należnych dochodów oraz udziałów gminy i powiatu.

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Budżetu Miasta

Plac Wszystkich Świętych ¾

31-004 Kraków

kod gminy: 12 61 011

kod powiatu: 12 61

numer rachunku bankowego: 81 1240 4722 1111 0000 4858 5617

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Kod Banku: PKO PPLPW

Tel. 012 61 – 61 – 342

fax: 012 61 – 61 – 517

W celu prowadzenia właściwej ewidencji księgowej, proszę o podawanie na przelewach pełnej klasyfikacji budżetowej przekazywanych dochodów oraz udziałów

gminy i powiatu.

Ze względu na ustalone dla Gmin terminy sporządzania zbiorczych sprawozdań, proszę również o dotrzymywanie terminów składania sprawozdań ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 poz. 119).

W celu przekazywania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej informujemy, że elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miasta Krakowa znajduje się na stronie www.bip.krakow.pl, w zakładce „e – Urząd”, gdzie należy wypełnić wniosek ogólny Wydziału Budżetu Miasta. Można również wysłać dokumenty, podając następujący adres elektronicznej skrzynki podawczej:

/UMKr/ServoPD

Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby dokumenty przesyłane drogą elektroniczną spełniały wszystkie wymogi określone ustawą o rachunkowości, a także w przepisach wykonawczych, aby mogły być podstawą do ujęcia ich w księgach rachunkowych.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA OKARMUS - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ROMUALDA KNAP
Data wytworzenia:
2014-03-11
Data publikacji:
2014-03-11
Data aktualizacji:
2014-03-11