Dokument archiwalny
Do 28 lutego br. można zgłaszać kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii

Wydział Spraw Społecznych informuje środowiska prowadzące działalność charytatywną o możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii. Zadaniem komisji będzie wyłonienie laureatów tytułu "FILANTROP KRAKOWA A.D. 2013". Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa.

 

Bractwo Filantropii będzie opiniowało kandydatury do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2013" w następujących kategoriach:

 

  • największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
  • najciekawsza forma i efektywność filantropii.

 

Kandydatury do komisji należy składać w terminie do 28 lutego 2014 r. w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, os. Centrum C 10, pok. 106.


Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko kandydata,
  2. adres do korespondencji wraz z telefonem kontaktowym, e-mail,
  3. krótką charakterystykę kandydata,
  4. opis dotychczasowych działań charytatywnych (dokonania, osiągnięcia, współpraca z samorządem i innymi instytucjami publicznymi),
  5. imię i nazwisko osoby fizycznej lub pełna nazwa instytucji zgłaszającej wraz z adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym, e-mail,
  6. podpis i pieczęć zgłaszającego oraz datę.
  7. zgodę kandydata na udział w pracach komisji Bractwa Filantropii.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, os. Centrum C 10, pok. 105, tel.12 616 7804, e-mail: mowis@um.krakow.pl


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2014-02-03
Data publikacji:
2014-02-03
Data aktualizacji:
2014-02-03