Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2013/3/3 os. Willowe 36

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. WILLOWE 36

2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO–wypowiedzenie umowy najmu *

3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW

4. Wielkość i struktura mieszkania:

3 POKOJE Z KUCHNIĄ

POW. UŻYTKOWA – 55,10 m2

KONDYGNACJA – VIII PIĘTRO

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WOD., KANALIZAC., ELEKTRYCZNA, ŁAZIENKA, CO, GAZ, WINDA, BALKON

 

6. Stan techniczny lokalu: DO REMONTU

7. Wysokość odszkodowania i opłat niezależnych: 713,54 zł + 297,53 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: 40 m2 2 pokoje z kuchnią lub aneksem

- Wyposażenie techniczne: standardowe, instal. wodna, kanaliz.,co, elektr., łaz., wc

- Lokalizacja: Nowa Huta, Śródmieście

- Inne:

9. Data złożenia oferty: 20.01.2013 r.

OFERENT JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

 

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

*UWAGA!

Wypowiedzenie umowy najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz

z odsetkami w wysokości 54 311,23 zł podane na dzień 31.12.2013 r.

W przypadku lokali pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych wraz z odsetkami istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.

Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,

po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2014-01-27
Data publikacji:
2014-01-27
Data aktualizacji:
2014-01-27