Dokument archiwalny
Informacja

W związku z koniecznością wprowadzenia istotnych zmian do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁAGIEWNIKI", postanawia się ponowić czynności procedury planistycznej począwszy od art. 17 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405).
(Odnośnik do zarządzenia)


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2013-11-15
Data publikacji:
2013-11-15
Data aktualizacji:
2013-11-15