Dokument archiwalny
Obwieszczeie o wszczęciu postępowania

WS-08.6341.1.55.2013.SZ                                                                                 Kraków, dnia 02.10.2013r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 145 ze zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego podaję do publicznej wiadomości,
że na wniosek TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Krakowie, działającej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Pająka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wód potoku Malinówka w km 0+723 przyłączem kablowym prowadzonym w rurze osłonowej HDPE Ø 160 mm w rejonie ul. Mała Góra, dla zasilania rezerwowego Kopalni Soli w Wieliczce.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2013-10-02
Data publikacji:
2013-10-02
Data aktualizacji:
2013-10-02