Dokument archiwalny
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK zaprasza do udziału w konsultacjach

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), do wzięcia udziału w konsultacjach następujących projektów uchwał Rady Miasta Krakowa:

 

  1. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
  2. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty;
  3. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.


Konsultacje odbywać się będą w dniach od 2 do 16 października 2013r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2013r. na:

  • adres poczty elektronicznej gk.umk@um.krakow.pl
  • numer faksu 12 616 88 01
  • adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

 

Dokumenty

1.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.


Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej.
2.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.


Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej.3.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.


Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej. 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2013-10-01
Data publikacji:
2013-10-02
Data aktualizacji:
2013-10-02