Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

WS-08.6341.2.34.2013.AZ                                                                                      Kraków, 04.09.2013r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013r., poz. 267) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek LIDL Polska Sp. z o. o., reprezentowanej przez Pana Łukasza Pilcha zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie istniejącym wylotem Ø 160 mm ścieków opadowych do Rowu Bieżanowskiego w zlewni rzeki Drwinka z terenu inwestycji pn.: „Budynek usługowo-handlowy z wypożyczalnią sprzętu sportowego i tarasem rekreacyjnym na dachu budynku, z instalacjami wewnętrznymi, komunikacją wewnętrzną i parkingami zewnętrznymi” zlokalizowanej na działkach nr 1/123, 1/126 obr. 57 Podgórze przy ul. Telimeny w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2013-09-04
Data publikacji:
2013-09-04
Data aktualizacji:
2013-09-04